Estadium verkoopt portefeuille in het centrum van Amsterdam / by Joris van Gelder

In december 2004 hebben wij overeenstemming bereikt over een portefeuille van een groot aantal objecten in het centrum van Amsterdam.

Estadium trad op namens verkoper en met de verkoop is het grootste deel van de totale portefeuille die Estadium in verkoopt heeft in andere handen overgegaan. Verkoper en koper zijn Nederlandse particuliere beleggers. Totale investeringsomvang bedroeg circa € 14 miljoen.