Verbreding advieswerkzaamheden / by Joris van Gelder

Het afgelopen half jaar hebben wij binnen Real Estate Advisory een groeiende vraag gezien naar second opinions of experts opinion bij aankooptransacties of disputen tussen partijen.

Het werkgebied is geografisch en professioneel gegroeid. Zo is Estadium met haar dienstverlening ook over de landsgrenzen actief en begeleiden wij een aantal landelijk opererende organisaties bij het vinden van nieuwe of aanvullende huisvesting.