Groei in huisvestingsadvies / by Joris van Gelder

In toenemende mate is Estadium de afgelopen maanden actief als huisvestingsadviseur voor (inter)nationale organisaties. Naast huurprijsherzieningen is een aantal organisaties actief op zoek naar nieuwe huisvesting. Estadium onderzoekt en analyseert de diverse mogelijkheden voor deze organisaties en onderhandelt bij de aankoop of aanhuur van de nieuwe vestigingen.