Estadium Beheer / by Joris van Gelder

Met de ondertekening van een aantal nieuwe beheerinstructies nemen de beheeractiviteiten binnen Estadium gestaag toe.

Om gehoor te geven aan de toenemende vraag naar onroerend goed beheer is in de zomer van 2012 Estadium Beheer BV opgericht.

Belangrijkste oorzaak voor deze groei is het huidige economische klimaat. Hierdoor zijn de marktomstandigheden dusdanig gewijzigd dat er meer dan eens behoefte is aan een adviseur die de portefeuille met brede deskundigheid kan controleren en sturen in deze onzekere tijden.

Binnen een jaar na oprichting is het aantal instructies gestaag gegroeid. Dit heeft vooral te maken met de directe en “hands on” aanpak in combinatie met de menselijke maar zakelijke benadering.

Binnen de Estadium Beheer portefeuille zijn er geen betalingsachterstanden, zijn de servicekosten onder controle en omlaag gebracht en staan de gebouwen er beter bij dan voorheen.