Ontwikkeling Landgoed van Wulven verkocht / by Joris van Gelder

De ontwikkeling van Landgoed van Wulven is verkocht aan een ondernemer die het monumentale Landgoed in eigen beheer verder zal ontwikkelen en realiseren de komende jaren.

VWStill-AComp.png

Estadium was vanaf begin 2016 namens de verkoper bezig met de ontwikkeling van het 110.000 m² grote terrein aan de A27. Na een marktverkenning is een concept ontwikkeld en zijn er verschillende partijen benadert die interesse hebben getoond in het concept. Estadium zal de nieuwe eigenaar de komende tijd verder begeleiden bij de invulling.

Verkoop van het Landgoed was de lange termijn doelstelling van de voormalig eigenaar. Deze heeft het Landgoed meer dan 15 jaar in bezit gehad maar door focus op andere bedrijfsactiviteiten zijn de oorspronkelijke plannen niet gerealiseerd. Door de contacten die Estadium had gelegd bij de ontwikkeling namens de oud eigenaar kwam de huidige koper in beeld. Deze heeft de wens een voor Nederland totaal nieuw concept neer te zetten. Partijen hebben besloten om koper hier alle vrijheid in te geven middels verkoop.

De betrokkenheid bij de ontwikkeling sluit aan bij de nieuwe koers van Estadium, gericht op ontwikkelingen van bestaande of nieuwe gebouwen en gebieden op strategische locaties in het land.