Estadium adviseert bij huurprijsherzieningen / by Joris van Gelder

Namens een particulier beleggingsfonds heeft Estadium geadviseerd bij verschillende huurprijsherzieningen.
In alle gevallen betrof het winkelruimten in de Randstad. Zonder uitzondering zijn huurstijgingen gerealiseerd. In een aantal gevallen is er een nieuwe langjarige huurovereenkomst afgesloten.