Forse groei in Capital Management / by Joris van Gelder

De afgelopen maanden is het aantal Capital Management instructies wederom toegenomen. Voor 4 verschillende opdrachtgevers is Estadium de afgelopen periode het beheer gaan uitvoeren van de beleggingsportefeuille.

De oorzaak van de toegenomen vraag naar Capital Management lijkt duidelijk te liggen in het huidige economische klimaat. Beleggers blijken steeds meer behoefte te hebben aan partner die ze proactief en deskundig adviseert in de lastige situaties waar ze momenteel mee worden geconfronteerd. Hands on, no nonsens, assertief, snel handelend, kennis van zaken en betrouwbaarheid zijn daarbij essentieel en doorslaggevend. Naast het reguliere beheer adviseert Estadium haar opdrachtgevers op strategisch nivo bij portefeuille samenstelling, financieringsstructuur, marketing en speciale projecten.

De opdrachtgevers zijn veelal professionele particuliere onroerend goed beleggers maar ook buitenlandse institutionele beleggers.